Toyota Yaris bản nâng cấp 2023 ra mắt chờ ngày về Việt Nam

Toyota Yaris bản nâng cấp 2023 đã ra mắt ở Thái Lan

Toyota Yaris bản nâng cấp 2023 vừa được ra mắt tại Thái Lan, xe có sự thay đổi lớn ở ngoại hình..