Đánh giá xe Toyota Innova

Đánh giá sơ bộ xe Toyota Innova 2022

Xuất hiện tại Việt Nam đã gần 15 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt, Toyota Innova chính là một trong những dòng xe MPV thành công nhất..