Xe cũ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner 2.4MT 2017

Giá : 888.000.000 VNĐ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner 2.7V AT 2018

Giá : 800.000.000 VNĐ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner 2.7 TRD 2014

Giá : 495.000.000 VNĐ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner 2.7V Một cầu

Giá : 552.000.000 VNĐ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner Xăng một cầu 2014

Giá : 592.000.000 VNĐ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner 2013 màu đen

Giá : 572.000.000 VNĐ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner 2.7V Một Cầu 2015

Giá : 645.000.000 VNĐ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner 2.7V (FVS) 2012 Trắng

Giá : 510.000.000 VNĐ

toyota-wigo-thumb

Toyota Fortuner Legender 2021 Bạc

Giá : 1.247.000.000 VNĐ