Toyota Hiroshima Tân Cảng hoàn thành chuyến tham quan nhà máy Toyota Việt Nam 6/2023

Trong trung tuần cuối tháng 06/2023 vừa qua, Toyota Hiroshima Tân Cảng HT đã tổ chức đợt tham quan nhà máy Toyota Việt Nam tại Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.