Thông báo tiếp tục chương trình ưu đãi lãi suất đặc biệt dành cho Toyota Vios

Sau đây là bảng thông báo lãi suất