Quy định mới về lệ phí trước bạ ô tô xe máy từ ngày 1.3.2022

Từ ngày 1.3.2022, lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP. Đối với lĩnh vực ô tô xe máy, một số quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ, hay lệ phí trước bạ đối với ô tô điện sẽ được áp dụng... Dưới đây là một số thay đổi về lệ phí trước bạ ô tô xe máy theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1.3.2022,

Tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo căn cứ mới

Theo khoản 2, Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, ngay tại thời điểm chủ sở hữu xe ô tô, xe máy nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong bảng giá tính lệ phí trước bạ thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào kiểu loại xe (với ô tô, xe máy), nước sản xuất, nhãn hiệu, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (xe tải), nước sản xuất, nhãn hiệu, số người cho phép chở, kể cả lái xe (xe khách) để quyết định giá tính lệ phí trước bạ với từng loại mới phát sinh.

Trước đó, khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019 chỉ quy định căn cứ quyết định giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy mới phát sinh là kiểu loại xe với ô tô. Như vậy, Nghị định 10.2022 đã bổ sung các căn cứ là nước sản xuất, nhãn hiệu, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (xe tải), nước sản xuất, nhãn hiệu, số người cho phép chở, kể cả lái xe khi quyết định giá tính lệ phí trước bạ.

Đối với ô tô, xe máy đã qua sử dụng, giá tính lệ phí trước bạ là giá trị còn lại của ô tô, xe máy mới trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ (đối với xe ô tô, xe máy là theo kiểu loại xe; đối với xe tải là theo nước sản xuất, nhãn hiệu, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông; đối với xe khách là theo nước sản xuất, nhãn hiệu, số người cho phép chở kể cả lái xe).

Trường hợp chưa có giá tính lệ phí trước bạ của ô tô, xe máy mới trong bảng giá tính lệ phí trước bạ thì giá tính lệ phí trước bạ của ô tô, xe máy đã qua sử dụng là giá trị còn lại của kiểu loại xe tương đương đã có giá tính lệ phí trước bạ trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Hiện tại ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn đang được giảm 50% lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP đến hết ngày 31.5.2022.

Theo báo Thanh Niên.